Strona tymczasowo niedostępna...

Dane kontaktowe

PEC Sp. z o.o.
marka makson.space


Budowa domów jednorodzinnych.

Zarządzanie nieruchomościami do wynajmu w imieniu Właściciela.

Siedziba :
39-300 Mielec , ul.Nowa 46 
Biuro Obsługi Klientów : 39-300 Mielec, Długa 10a
tel. 17 77 88 123 
kontakt do Szefa : biuro@makson.space
www.nieruchomosci.makson.space

PEC Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000403121


NIP : 
794-18-18-618
REGON : 180786268
Kapitał zakładowy : 
110.000 zł, opłacony w całości.
Rachunek bankowy :
mBank S.A. 40 1140 2004 0000 3302 7935 7265

Tomasz Maksoń / Prezes zarządu

 + 48 881 560 200
biuro@makson.space

Opiekun nieruchomości / Izabela
 + 48 883 566 300
 nieruchomosci@makson.space

Rozliczenia / Beata
 + 48 883 566 301
 najem@makson.space

 

Napisz do nas